Телефони: (048) 701 40 70 (094) 953 70 70

Електронна пошта: krohaodua@ukr.net

Онлайн консультування з лікарем педіатром

Тільки для учасників чату “Мені тільки спитати”

Онлайн консультування лікаря педіатра Швець Т.В.
Ліцензия МОЗ , наказ N 683, регістраціне досье від 31.01.2020 N501/Л-П.

ПОРЯДОК ДІЙ
1. Заповніть форму
2. Оплатіть послугу (після реєстрації)
3. В призначений час дзвоніть будьяким способом:
телефон +380949537070,
Вайбер 0487014070,
Телеграмм + 380949537070
ТЕМА КОНСУЛЬТАЦІЇ
1. Термінові питання з допомоги дитині
2. Харчування дитини
3. Лікувальне харчування
4. Харчування годуючої матері
5. Питання розвитку дитини
6  інші питання
Онлайн консультування носить інформативний характер.
Воно не може замінити очного огляду, але ми зможем розібрати питання харчування, розвитку, та грудного вигодовування.
ХТО ПРОВОДИТЬ КОНСУЛЬТУВАННЯ
Лікар педіатр вищої категорії
Швець Тетяна Володимирівна
Приватна практика з педіатрії
Ліцензія № 501/Л-П Наказ МОЗ № 683
Про лікаря: Закінчила Одеський медичний інститут ім. М.І.Пирогова в 1994 році, спеціальність лікар-педіатр.
Мае понад 15 років досвіду практичної діяльності на базі стаціонару дитячої лікарні, і більше 10 років роботи начмедом в приватному медичному центрі.
Пройшла курси при Науково-дослідному інституті харчування РАМН – здорове харчування Пройшла навчання в центрі особистісного зростання і на базі Дніпропетровського медичного інституту курси по дієтології і питань правильного пітанія
З 2005 року організувала і керуе Школою для майбутніх мам “Кроха”.
Консультуе по питанням правильного харчування.

Авторка тренінгів:
1. Введення прикорму (індивідуальний підхід)
2. Харчування дітей після 1 року
3. Харчування дітей з атопічний дерматит
4. Здорове харчування під час вагітності та годування груддю
та багато іншіх

Перед тим як оплатити, заповніть форму:

1. Після реєстрації у формі ⬆⬆⬆, перейти к оплаті (форма Лікпей)
Приват 24, Visa, Mastercard
2. Консультування здійснюеться тільки після 100% передоплати.
3. Вартість послуги – 300 грн для учасників чату
4. На разі відміни послуги, або інших негаразд, надішліть листа на пошту krohaod@gmail.net, або на вайбер 0487014070, або напішіть в чаті.

Оплатити:

ДОГОВІР ОФЕРТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящий Публичный договор (далее – Оферта, договор) представляет собой официальное предложение «Исполнителя» на сайте https://kroha.od.ua , по оказанию Информационных услуг юридическим и/или дееспособным физическим лицам (далее – Заказчик) на перечисленных ниже условиях путем предоставления информации через онлайн вебинар или онлайн чат – специальной формы передачи информации, направленной на приобретение Заказчиком дополнительных знаний, умений и навыков в определенной сфере деятельности в результате использования Заказчиком особых мероприятий, определяемых им по своему усмотрению, либо отчуждение в пользу Заказчика тренинга в записи, а так же онлайн консультации – за установленную плату 1.2. Принятие (акцепт) данной Оферты означает полное и безоговорочное принятие Заказчиком всех условий без каких-либо исключений и/или ограничений и приравнивается в соответствии с ч. 2 ст. 642 Гражданского кодекса Украины (далее ГК Украины) к заключению сторонами двухстороннего письменного договора на условиях, которые изложены ниже в этой Оферте. 1.3. Данный Публичный договор на оказание Информационных услуг (Оферта) считается заключенным (акцептированным) с момента заполнения Заказчиком учетной записи на Сайте Исполнителя и поступления денежных средств Заказчика на расчетный счет Исполнителя. 1.4. Исполнитель и Заказчик предоставляют взаимные гарантии своей право- и дееспособности необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора на оказание Информационных услуг. 2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 2.1 В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем значении: Оферта – настоящий публичный договор на оказание информационных услуг. Сайт – интернет-сайт https://kroha.od.ua используемый Исполнителем на правах собственности или другая онлайн-платформа, которую Исполнитель будет использовать согласно соответствующего Договора. Информационные услуги – любые услуги Исполнителя, виды и стоимость которых определена на Сайте, по предоставлению ограниченного доступа Заказчика к Сайту в соответствии с условиями Оферты для участия в тематических тренингах в формате вебинаров, сопутствующих им семинарах в формате вебинаров, а также информационных услуг Исполнителя по предоставлению за плату мультимедийных курсов-тренингов (тренинги в записи), и сопутствующих информационных услуг Исполнителя в форме консультаций, посредством использования бесплатного программного обеспечения с закрытым кодом, обеспечивающим шифрованную голосовую связь и видеосвязь через Интернет между компьютерами (VoIP), используя технологии пиринговых сетей (Viber -консультации), либо консультационных услуг в иной форме. Форма и необходимость предоставления сопутствующих информационных услуг определяются Исполнителем самостоятельно. Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий по 100% предварительной оплате Информационной услуги. Исполнитель – СПД Швец Т.В. или другое физического и/или юридическое лицо, имеющего право предоставить Информационные услуги Заказчику на условиях настоящей Оферты. Заказчик – лицо, осуществившее Акцепт Оферты на изложенных в ней условиях. Договор на оказание информационных услуг (далее – Договор) – договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление Информационных услуг, который заключается посредством Акцепта настоящей Оферты. 3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 3.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное оказание Заказчику Информационных услуг силами Исполнителя в соответствии с условиями настоящей Оферты путем предоставления Информационных услуг в интерактивном (онлайн) формате за вознаграждение, выплачиваемое Заказчиком Исполнителю, либо предоставление Заказчику видеозаписи вебинара за плату. 3.2. Стоимость каждого вида Информационной услуги устанавливается на Сайте Исполнителя. Данный договор на оказание Информационных услуг считается заключенным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 3.3. Платежи по настоящему договору осуществляется одним из способов предлагаемых Заказчику, в том числе при нажатии кнопки «Оплатить», которые включают в себя: – оплата электронными денежными средствами; – оплата через платежные терминалы либо интернет-банкинг; – оплата на расчетный счет Исполнителя через банк; – иными способами по предварительному согласованию с Исполнителем. 4. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ УСЛУГИ 4.1. Исполнитель предоставляет ограниченный доступ Заказчику к Информационной услуге, размещенной на Сайте, передает запись вебинара или предоставляет доступ в закрытую зону сайта, путем передачи паролей доступа, при условии 100 % предоплаты этой услуги. 4.2. Виды и способы оплаты каждого вида Информационной услуги указываются на Сайте. 4.3. Участие в вебинаре подтверждается заполнением Заказчиком соответствующей заявки на участие и внесением оплаты одним из способов, указанных на Сайте. Ссылки на участие в вебинаре предоставляются Заказчику путем их направления на адрес электронной почты Заказчика, указанной им при заполнении заявки на получение Информационных услуг путем участия в онлайн вебинаре. 4.4. В случае, если в течение 2 рабочих дней Заказчик по той или иной причине не получил доступа к Информационной услуге, ему необходимо обратиться в службу поддержки Исполнителя по адресу: krohaodua@ukr.net 4.5. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику Информационную услугу путем организации и проведения вебинара в срок, указанный на Сайте, или путем предоставления Заказчику доступа к закрытой зоне Сайта в течение 2 рабочих дней с момента поступления денежных средств на счет Исполнителя. 4.6. Настоящая Оферта имеет силу акта об оказании слуг. Приемка производится без подписания соответствующего акта. 4.7. Исполнитель оставляет за собой право аннулировать участие Заказчика в вебинаре без возвращения внесенной платы, в случае нарушения им правил поведения во время вебинара. Указанными нарушениями являются: разжигание межнациональных конфликтов, оскорбление участников тренинга, ведущего, отклонение от темы тренинга, реклама, нецензурные высказывания и т.п. 4.8. Исполнитель оставляет за собой право аннулировать участие Заказчика в вебинаре в случае установления факта передачи им реквизитов для участия в вебинаре третьим лицам, распространения Заказчиком информации и материалов, полученных им в связи с участием в вебинаре, третьим лицам за плату или безоплатно. Использование Заказчиком информации и материалов, полученных в результате получения Информационных услуг, допускается только в личных целях и для личного использования Заказчика. 4.9. После окончания обучения повторно ссылки доступа к урокам не предоставляются. 5. РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКАЗЧИКА НА САЙТЕ 5.1. Предоставление Заказчику Информационной услуги возможно при условии создания им на Сайте соответствующей учетной записи. Учетная запись должна содержать фамилию, имя Заказчика, адрес его электронной почты, телефон. 5.2. Заказчик несет ответственность за конфиденциальность пароля. При установлении Заказчиком фактов несанкционированного доступа к своей учетной записи, он обязуется в кратчайшие сроки уведомить об этом обстоятельстве службу поддержки Исполнителя по адресу: krohaodua@ukr.net 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 6.1. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику круглосуточный доступ к Сайту с использованием учетной записи Заказчика. 6.2. Исполнитель в процессе оказания Информационной услуги в виде онлайн вебинара берет на себя обязанности по техническому сопровождению трансляции онлайн-вебинара. 6.3. Исполнитель несет ответственность за хранение и обработку персональных данных Заказчика, обеспечивает конфиденциальность этих данных в процессе их обработки и использует их исключительно для качественного оказания Информационной услуги Заказчику. 6.4. Исполнитель гарантирует предоставление Заказчику полной и достоверной информации об оказываемой услуге по его требованию. 6.5. Исполнитель оставляет за собой право в любой момент изменять дату проведения вебинара, и\или количество информации (занятий) в курсе вебинара , предварительно уведомив Заказчика не позднее трех календарных дней с момента принятия такого решения, путем направления сообщения на электронную почту Заказчика. 6.6. Исполнитель вправе изменять длительность вебинара и/или условия настоящей Оферты в одностороннем порядке без предварительного уведомления Заказчика, публикуя указанные изменения на Сайте, не позднее 5 календарных дней со дня их внесения (принятия). 6.7. Исполнитель вправе продлить сроки проведения вебинара, уведомив об этом Заказчика не позднее трех календарных дней с момента принятия такого решения, на срок, не превышающий 30 календарных дней. 6.8. Исполнитель вправе заблокировать учетную запись Заказчика в случае нарушения им правил вебинара, указанных в п. 4.8. данной Оферты без возвращения внесенной платы. 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 7.1. Заказчик обязан предоставлять достоверную информацию о себе в процессе создания учетной записи (регистрации) на Сайте. Заказчик несет ответственность за достоверность такой информации. 7.2. Заказчик обязуется не воспроизводить, не повторять, не копировать, не продавать, а также не использовать в каких бы то ни было целях информацию и материалы, ставшие ему доступными в связи с оказанием Информационной услуги, за исключением их личного использования. 7.3. Заказчик обязан поддерживать в исправном техническом состоянии оборудование и каналы связи, обеспечивающие ему доступ к Сайту, входить на Сайт под своим аккаунтом одновременно только с одного персонального компьютера. Исполнитель не несет ответственности за непредоставление (некачественное предоставление) Информационной услуги по причинам, не зависящим от Исполнителя (в т.ч. по причине неисполнения п. 7.1 данной Оферты). 7.4. Заказчик пользуется всеми правами потребителя в соответствии с действующим законодательством Украины, регулирующим отношения по возмездному оказанию услуг. 7.5. Заказчик в случае оказания ему услуги ненадлежащего качества вправе воспользоваться правами, предусмотренными ст. 8 Закона Украины «О защите прав потребителей», исключительно в случаях, когда нарушение его прав произошло по вине Исполнителя и при доказанности указанного обстоятельства. 7.6. Все претензии по качеству оказываемой Информационной услуги должны направляться Заказчиком в адрес Исполнителя посредством письма на электронную почту krohaodua@ukr.net Срок рассмотрения претензии(ий) Заказчика Исполнителем составляет 30 (тридцать) дней (в том числе претензий, содержащих требование о возврате денежных средств) с момента поступления претензии в адрес Исполнителя, по истечении которого Исполнителем принимается одно из следующих решений: 1) о несогласии с претензией и об отказе в возврате денежных средств, либо 2) о согласии с претензией и об удовлетворении требования о возврате денежных средств. 7.7. В случае принятия решения Исполнителем о возврате денежных средств, Денежные средства возвращаются Заказчику путем их: зачисления на счет Заказчика в платежных системах Приват 24, кредитную карту, личный счет или другие реквизиты согласованные сторонами. Все возвраты денежных средств осуществляются при условии направления Заказчиком в адрес Исполнителя заявления по форме, которое будет выслано Заказчику письмом по электронной почте. Сторонами безоговорочно принимается, что окончательное решение о способе возврата денежных средств остается в каждом конкретном случае на усмотрение Исполнителя. В случае возврата денежных средств на счет Заказчика в банке или на счет Заказчика в платежной системе, заполненное заявление на возврат денежных средств с подписью Заказчика по форме в сканированном электронном виде высылается по электронной почте Исполнителю (допускаются следующие форматы файла: gif, jpeg, pdf). Заявление на возврат Денежных средств должно содержать в обязательном порядке сведения о счете Заказчика, коммерческой организации (банке), где хранится счет, ее адресе. В случае отсутствия в заявлении необходимых сведений, требуемых для осуществления возврата денежных средств Исполнитель не гарантирует сроков, указанных в п. 7.8. 7.8. Денежные средства зачисляются на счет в банке, указанный Заказчиком, на протяжении 30-ти календарных дней с момента, когда Исполнитель получил подписанное и сканированное заявления Заказчика по форме. Финансовый документ, подтверждающий внесение денежных средств Исполнителем на счет Заказчика, является доказательством исполнения Исполнителем обязанности по возврату денежных средств Заказчику, что безоговорочно принимается сторонами. 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 8.1 Исполнитель и Заказчик, принимая во внимания характер оказываемой услуги, обязуются в случае возникновения споров и разногласий, связанных с оказанием Информационной услуги, применять досудебный порядок урегулирования спора. В случае невозможности урегулирования спора в досудебном порядке, стороны вправе обратиться в Украинский суд. 8.2 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Оферте, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Украины. 9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННОЙ УСЛУГИ 9.1. Заказчик, принимая условия настоящей Оферты, принимает на себя также риск неполучения прибыли и риск возможных убытков, связанных с использованием знаний, умений и навыков, полученных Заказчиком в ходе оказания Информационной услуги. 9.2. Гарантируя успешность применения полученных знаний, умений и навыков, а также получение Заказчиком Информационной услуги определенной прибыли (дохода) с их использованием (реализацией) в определенном либо неопределенном будущем, Исполнитель не несет ответственности за неполучение прибыли (дохода), получение прибыли (дохода) ниже ожиданий Заказчика, а также за прямые и косвенные убытки Заказчика, поскольку успешность использования Заказчиком полученных знаний, умений и навыков зависит от многих известных и неизвестных Исполнителю факторов: целеустремленности, трудолюбия, упорства, уровня интеллектуального развития, творческих способностей Заказчика, других его индивидуальных качеств и персональных характеристик, что принимается обеими сторонами. 9.3. Исполнитель в ходе оказания Информационной услуги вправе требовать у Заказчика выполнения «домашних заданий» – определенных действий Заказчика, планируемых и поручаемых Исполнителем, позволяющих Исполнителю проверять и убеждаться в усвоении Заказчиком информации, полученной в ходе проведения онлайн-вебинара, приобретении им опыта решения конкретных задач в рамках темы вебинара, оценки уровня способностей Заказчика, а также для иных целей Исполнителя. «Домашние задания» направляются Заказчику посредством электронной связи: на электронную почту либо иным способом, оговариваемым отдельно в каждом случае. 9.4. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение Заказчиком «домашних заданий» является для Исполнителя основанием для отказа в возврате денежных средств, оплаченных Заказчиком Исполнителю, чем бы ни обосновывалось требование Заказчика, что безоговорочно принимается сторонами. 9.5. Прием к рассмотрению претензий Заказчика с требованием о возврате денежных средств прекращается по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с момента начала вебинара (то есть получения паролей доступа к закрытой зоне сайта, где находятся записи тренинга), что безоговорочно принимается сторонами. Для некоторых курсов и тренингов данный срок может быть сокращен Исполнителем до 7 (семи) календарных дней, о чем Исполнитель обязан явно известить Заказчика перед приобретением им данного тренинга или курса. Иной способ продления гарантированного срока возврата средств невозможен и противоречит настоящей Оферте. 9.6. Претензии с требованием о возврате денежных средств, внесенных в качестве оплаты за вебинар в записи, за исключением производственного брака и иных механических повреждений, возникших не по вине Заказчика и до передачи ему цифрового оптического носителя с записью вебинара, Исполнителем не рассматриваются. 9.7. Претензии с требованием о возврате денежных средств должны быть направлены Исполнителю не позднее, чем за сутки до истечения гарантийного срока. Иные претензии с требованием о возврате денежных средств Исполнителем рассматриваться не будут. 10. ФОРС-МАЖОР 10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших после заключения настоящего Договора и сделали невозможным исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора. К таким обстоятельствам в частности, но не ограничиваясь, относятся чрезвычайные ситуации техногенного, природного или экологического характера, аварии в системах электроснабжения, разрушение этих систем, вызванные, в частности, землетрясениями, наводнениями, ураганами и т.д., длительная отсутствие электроэнергии и интернета по независящим от сторон причинам, военные действия, мятеж, забастовка, массовые беспорядки, беспорядки и другие противоправные действия, а также состояние здоровья Исполнителя (и\или ведущего вебинара), наводнение, пожар, антитеррористические операции, землетрясение и другие стихийные бедствия, война, военные действия, неконтролируемые, противоправные действия и акты вандализма третьих лиц, революционные действия, общественные беспорядки, акты или действия органов государственного управления, принятия законных или подзаконных актов, которые прямо влияют на возможность выполнения сторонами условий настоящего договора, и любые другие чрезвычайные обстоятельства. 10.1. Договора, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на период времени, в течение которого действовали эти обстоятельства и их последствия. 10.2. Стороны договорились, что в случае возникновения обстоятельств, предусмотренных п. 10.3. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более шести месяцев, стороны в кратчайшие сроки должны провести переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения условий настоящего Договора и достижения соответствующих письменных договоренностей. 11. ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 11.1. Заказчик гарантирует, что все условия оферты ему понятны и он принимает их безусловно и в полном объеме, без каких-либо условий, изъятий и оговорок. 11.2. В случае, который не урегулирован настоящим Договором, Стороны обязуются руководствоваться нормами, установленными действующим законодательством Украины. 11.3. Исполнитель по настоящему Договору является СПД Швец Т.В. и\или лицо, имеющее право на предоставление таких Информационных услуг. 11.4. К данному договору применяется законодательство Украины. 11.5. Стороны дают друг другу согласие на обработку и хранение персональных данных, которые становятся известными им в связи с заключением настоящего Договора, в пределах, в которых это необходимо в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

kroha_new phone