Телефони: (048) 701 40 70 (094) 953 70 70

Електронна пошта: krohaodua@ukr.net

Договір оферти

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Цей Публічний договір (далі – Оферта, договір) є офіційною пропозицією «Виконавця» на сайті https://kroha.od.ua , щодо надання Інформаційних послуг юридичним та/або дієздатним фізичним особам (далі – Замовник) на наведених нижче умовах шляхом надання інформації через онлайн вебінар або онлайн чат – спеціальної форми передачі інформації, спрямованої на придбання Замовником додаткових знань, умінь та навичок у певній сфері діяльності в результаті використання Замовником особливих заходів, що визначаються на свій розсуд, або відчуження на користь Замовника тренінгу в записі, а також онлайн консультації – за встановлену плату 1.2. Прийняття (акцепт) даної Оферти означає повне та беззастережне прийняття Замовником всіх умов без будь-яких винятків та/або обмежень та прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) до укладання сторонами двостороннього письмового договору на умовах, викладених нижче в цій Оферті. 1.3. Даний Публічний договір на надання Інформаційних послуг (Оферта) вважається укладеним (акцептованим) з моменту заповнення Замовником облікового запису на Сайті Виконавця та надходження коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця. 1.4. Виконавець та Замовник надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності необхідні для укладання та виконання цього Договору на надання Інформаційних послуг. 2. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ 2.1 З метою даної Оферти наведені нижче терміни використовуються в наступному значенні: Оферта – справжній публічний договір на надання інформаційних послуг. Сайт – інтернет-сайт https://kroha.od.ua, який використовується Виконавцем на правах власності або інша онлайн-платформа, яку Виконавець використовуватиме згідно з відповідним Договором. Інформаційні послуги – будь-які послуги Виконавця, види та вартість яких визначено на Сайті, щодо надання обмеженого доступу Замовника до Сайту відповідно до умов Оферти для участі у тематичних тренінгах у форматі вебінарів, супутніх ним семінарах у форматі вебінарів, а також інформаційних послуг Виконавця з надання за плату мультимедійних курсів-тренінгів (тренінги в записі), та супутніх інформаційних послуг Виконавця у формі консультацій, за допомогою використання безкоштовного програмного забезпечення із закритим кодом, що забезпечує шифрований голосовий зв’язок та відеозв’язок через Інтернет між комп’ютерами (VoIP), використовуючи технології пірингових мереж (Viber -консультації), чи консультаційних послуг у іншій формі. Форма та необхідність надання супутніх інформаційних послуг визначаються Виконавцем самостійно. Акцепт Оферти – повне та беззастережне прийняття Оферти шляхом здійснення дій по 100% попередньої оплати Інформаційної послуги. Виконавець – СПД Швець Т.В. або іншу фізичну та/або юридичну особу, яка має право надати Інформаційні послуги Замовнику на умовах цієї Оферти. Замовник – особа, яка здійснила Акцепт Оферти на викладених у ній умовах.Договір на надання інформаційних послуг (далі – Договір) – договір між Замовником та Виконавцем на надання Інформаційних послуг, який укладається за допомогою Акцепту цієї Оферти. 3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ 3.1. Предметом цієї Оферти є відшкодування Замовнику Інформаційних послуг силами Виконавця відповідно до умов цієї Оферти шляхом надання Інформаційних послуг в інтерактивному (онлайн) форматі за винагороду, що виплачується Замовником Виконавцю, або надання Замовнику відеозапису вебінара за плату. 3.2. Вартість кожного виду Інформаційної послуги встановлюється на Сайті Виконавця. Цей договір надання Інформаційних послуг вважається укладеним з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. 3.3. Платежі за цим договором здійснюється одним із способів, що пропонуються Замовнику, у тому числі при натисканні кнопки «Сплатити», які включають: – оплата електронними коштами; – Оплата через платіжні термінали або інтернет-банкінг; – Оплата на розрахунковий рахунок Виконавця через банк; – іншими способами за попереднім погодженням з Виконавцем. 4. УМОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ 4.1. Виконавець надає обмежений доступ Замовнику до Інформаційної послуги, розміщеної на Сайті, передає запис вебінару

kroha_new phone